Домовся на березі, тоді і їдь за річку

Українське народне прислів`я

Правила надання та оплати медичних послуг

  1. Загальні положення

1.1. МЦ надає медичні послуги громадянам України, інших країн та без громадянства, які звернулись до неї самостійно чи були направлені з інших лікувально-профілактичних закладів.

1.2. Всі медичні та інші послуги в МЦ надаються за плату та відповідно до затвердженого прейскуранту цін.

1.3. Інформація про споживчі властивості, безпеку та нормативи (стандарти) якості медичних послуг, які надаються в МЦ, знаходяться у адміністратора. Більш розширену інформацію пацієнти або відвідувачі можуть отримати під час консультацій у лікарів, а в окремих випадках при самостійному ознайомленні зі спеціальних письмових формулярів.

1.4. Інформація про діючі дисконтні програми є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів та розміщується на офіційному сайті https://dr-ritchenko.com .

  1. Особливості надання медичних та інших послуг

2.1. Медичні послуги (профілактичні, діагностичні чи лікувальні втручання, маніпуляції, консультації) здійснюються переважно штатним медичним персоналом МЦ. В окремих випадках медичні послуги можуть надаватися із залученням позаштатних медичних спеціалістів, з якими Підприємство уклало відповідні правові відносини та відповідає за їх дії. При необхідності діагностичні дослідження, а також медичні втручання можуть проводитися в інших медичних закладах, з якими Підприємством встановлено партнерські відносини.

2.2. МЦ має право відмовити пацієнту в наданні медичних послуг у випадку, коли ліцензійні обмеження, кваліфікація її медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють це зробити. У цьому випадку пацієнтам рекомендуються інші ЛПЗ, де їм зможуть надати відповідні медичні послуги чи допомогу.

2.3. Проведення медичних втручань починається тільки після відповідного інформування пацієнта чи його законних представників в доступній формі про стан здоров`я, мету здійснення запропонованих досліджень та лікувальних заходів, прогнозу можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров`я та погодження пацієнта. У невідкладних випадках (з метою рятування життя та здоров’я), відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводитися без погодження пацієнта.

2.4. Перед початком лікування з пацієнтом (його представником) узгоджується план лікування (обстеження) в усній або письмовій формі. З об’єктивних або суб’єктивних причин, будь-який вже узгоджений план лікування може піддаватися корегуванню, про що пацієнта (його представника) обов’язково повідомляють заздалегідь.

2.5. Якщо, у процесі надання послуг з медичних причин виникає потреба в корегуванні у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики, тощо, то відповідному корегуванню піддається і остаточна їх вартість. Про такі зміни пацієнтів інформують заздалегідь.

  1. Порядок оплати послуг

3.1. Оплата за надані послуги здійснюється відповідно до умов укладеного договору, або на підставі окремо виставлених рахунків. Платником за послуги МЦ може бути як сам пацієнт, так і інші особи.

3.2. У межах спеціальних дисконтних програм пацієнтам можуть надаватися знижки, розмір і порядок надання яких, визначається керівництвом.

3.3. Пацієнтам, які є громадянами інших країн чи уклали договір про добровільне медичне страхування, рекомендується до початку отримання медичних та інших послуг у МЦ з’ясувати можливість оплати послуг зі своєю страховою компанією. Послуги за страховим полісом надаються за умови попереднього укладання МЦ відповідного договору зі страховою компанією застрахованої особи.

3.4. У випадку відмови пацієнта від лікування, пацієнту (замовнику) повертається передоплата за вирахуванням вже понесених МЦ витрат на обслуговування пацієнта (закупівля ліків, матеріалів, виготовлення конструкцій, діагностичних моделей тощо).

3.5. Стягнення з пацієнтів заборгованості за надані послуги відбувається згідно із чинним законодавством України.

3.6. Підприємство може на свій розсуд, в порядку благодійності чи за угодою надавати медичні послуги зі знижкою чи безоплатно.

3.7. МЦ може безоплатно надавати невідкладну медичну допомогу у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях.

  1. Прикінцеві положення

4.1. Внесення будь-яких змін або доповнень до цих Правил здійснюються на підставі наказу директора.

4.2. Випадки, що не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним цивільним та господарським законодавством України.